วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด มาตรา แม่กบ


วิธีใช้งาน
สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Computer PC) คอมพิวเตอร์พกพา (Computer Note book) 
1.      นำแผ่นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง มาตรา แม่กบ ใส่ในไดรฟ์ซีดีรอมหรือไดรฟ์ดีวีดีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้เปิด My Computer แล้วไปที่ CD-ROM หรือ DVD–ROM
2.       ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ชื่อ projectkob.exe

            สำหรับคอมพิวเตอร์บางเครื่องเมื่อใส่แผ่นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรา แม่กบ นี้     สามารถทำงานเองโดยอัตโนมัติ (Auto run)  ทำให้ใช้งานได้ทันที   


สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Computer Tablet)
            การติดตั้ง app ผ่านทางหน้าเว็บไซด์  ลงในแท็บเล็ตได้โดยอัตโนมัติ มีรายละเอียดดังนี้
1.  เข้าเว็บไซต์ https://play.google.com/store
2.    ค้นหาโดยให้พิมพ์ชื่อของแอพที่ต้องการติดตั้งในช่องค้นหา
การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด  มาตรา แม่กบ ให้พิมพ์คำว่า  projectkob

หรือคลิกที่ ลิ้งค์นี้ https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.nanamedia.app4

2.       คลิกปุ่มติดตั้งใต้ เพื่อทำการติดตั้ง
3.       ถ้าแท็บเล็ตเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ แอพก็จะทำการติดตั้งตัวเองทันที   ซึ่งสามารถลงแอพจากหน้าเว็บเพจได้อย่างต่อเนื่อง  โดยไม่ต้องรอให้แอพก่อนหน้าลงเสร็จก่อนแต่อย่างใด